Podziały nieruchomości

Wykonujemy podziały nieruchomości zarówno ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jak i przeznaczone na cele rolne i leśne. Przygotowujemy w imieniu właścicieli niezbędne wnioski. Sporządzamy wymagane dokumenty i mapy geodezyjne. Proponujemy różne warianty podzielenia działki.

 

geodeta wykonujący podział nieruchomości