Wznowienie i okazanie granic

Zajmujemy się wznowieniem i okazaniem granic nieruchomości. Granica prawna nieruchomości ma ogromne znaczenie zarówno dla właściciela działki, jak i dla Państwowej Ewidencji Gruntów. Przeprowadzamy wznowienia granic, kiedy znaki graniczne zostały zniszczone. Zapewniamy pomoc w ustaleniu, czy granice działki przebiegają zgodnie z dokumentacją.

 

geodeta zajmujący się okazaniem granicy